Bildet viser en snorklippende Bård Hoksrud ved den tidligere åpningen av døgnhvileplassen Statoil Truckers Club på Minnesund

Døgnhvileplassen ved Eidsvoll åpnes!

Mandag 10. mars åpner statssekretær Bård Hoksrud døgnhvileplassen for tungtransport på Ormlia i Eidsvoll kommune.

I følge at.no skulle plassen åpnes 4. februar, men Eidsvoll kommune hadde innsigelser på planene. Etter noen uker med avklaringer er det nå klart for at Hoksrud skal komme og erklære plassen for åpnet.

Den skulle i utgangspunktet åpnes i juni, så den tas i bruk mange uker før den opprinnelige planen tilsa.

Døgnhvileplassen har 47 oppstillingsplasser og eget moderne servicebygg med toaletter, vask og dusjanlegg. Anlegget som skal være tilgjengelig hele døgnet, vil være belyst, universelt utformet og ha vakthold. På noen av plassene vil det være tilgang til strøm for fryse- og kjølebiler. Oppstillingsplassene er gratis for brukerne.

Stopp og sov

Kjøre‐ og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tunge biler å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge til å få en normal søvnperiode.

– Uthvilte sjåfører er avgjørende for trafikksikkerheten, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Rognerud Eiendom AS har stått for utbyggingen av døgnhvileplassen på Ormlia, og skal også drifte plassen.

100 oppstillingsplasser sør for Oslo

I slutten av februar utlyste Statens vegvesen en konkurranse for å få etablert oppstillingsplasser for ca. 100 tyngre kjøretøy langs E6 mellom Østfold grense og Oslo grense i Akershus.