DnB

16. juni 2014 inngikk TS Forum Norge et samarbeid med DNB. Overordnet målsetning med samarbeidet er å tilby medlemmene gunstige og hensiktsmessige finansieringsløsninger samt å styrke TS-Forum sine medlemmers kompetanse innenfor finansiering av lastebiler.

16. juni 2014 inngikk TS Forum Norge et samarbeid med DNB. Overordnet målsetning med samarbeidet er å tilby medlemmene gunstige og hensiktsmessige finansieringsløsninger samt å styrke TS-Forum sine medlemmers kompetanse innenfor finansiering av lastebiler.

DNB oppretter faste kontakter i alle landets regioner og hvert medlem vil få en egen kontaktperson.

DNB ønsker å være en aktiv samarbeidspartner, og vil delta på alle de arrangement som skjer i regi av TS-Forum, og hvor det er ønskelig at DNB deltar.

DNB ønsker å ha en hyppig kontakt med hver enkelt Transportsentral. Møtefrekvens og samarbeidsform avklares nærmere lokalt mellom Transportsentralene og DNB.

Finansieringsprodukter som kan tilbys gjennom samarbeidsavtalen:

·          Leasing og lån til lastebiler, hengere etc.

·          Leasing av firmabiler (personbiler og varebiler)

·          Leasing av IKT-utstyr, maskiner, etc.

·          Privat lån til personbiler

TS-Forum og DNB arbeider sammen i løpet av sommeren med å sette opp team og løsninger, og satser på å være ordentlig i gang i løpet av august 2014.

Sidene for TS Forums medlemmer hos DnB finner du ved å klikke her.