Diesel er ikke forbudt i Oslo – selv om mange sier det

Tirsdag 17. Januar var den første dagen med ”dieselforbud” i Oslo. Årsak: For dårlig luftkvalitet i byen og et lønnlig håp om at å fjerne flest mulig dieseldrevne biler ville kunne hjelpe.

Reaksjoner og overreaksjoner

Reaksjonene på det såkalte dieselforbudet har svingt fra mild applaus fra MDG og SV til hårreisende æreskjelling fra høyresiden – spesielt en kursleder i Frp utmerket seg innen sistnevnte ”fagfelt”. Men hva er det egentlig utelukkelsen av dieselfolket baserer seg på – og hvor og hvem er det egentlig det rammer?

Euro 6 og privatbiler

Forbudet gjelder altså kun det kommunale veisystemet i byen. Alle som skal gjennom Oslo, kan benytte E6, E18 og så videre – til og med Trondheimsveien og Østre Aker vei er fylkesveier og altså ikke rammet av forbudet. De fleste som rammes, er folk i og utenfor Oslo som ønsker å kjøre til jobb, barnehager o.l. nettopp på de kommunale veiene. Inn til byen går det greit – men ikke de siste 40 meterne fra fylkesveien og inn til jobben. Det betyr altså at de fleste som rammes, kjører privatbiler. Har du en lastebil med Euro 6-motor, er du fritatt fra påbudet om ikke å kjøre på kommunale veier. Grunnen er jo grei nok, renseteknologien på Euro 6-motorene er så god at de ikke bare fjerner så å si alt NOx-utslipp fra egen eksos, de bidrar også til å øke luftkvaliteten på dager med ekstra høy forurensning.

Har du noe i byen å gjøre, er det bare å kjøre!

 For vår bransje er det viktig å være klar over at dieselforbudet ikke gjelder kjøretøy som kan dokumentere å ha et transportoppdrag, enten med fraktseddel eller annen oppdragsbekreftelse – også de uten Euro6-motor. Forskjellen er altså at de med Euro6-teknologi slipper å dokumentere slike oppdrag.

På kommunens egne sider står følgende om hvem som kan kjøre på kommunale veier når det er dieselforbud:

 • tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi
 • bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi
 • kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo. Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks. en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel eller lignende.
 • kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)
 • utrykningskjøretøy
 • kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste
 • pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale.
 • kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte.
 • kollektivtrafikk
 • kjøretøy med persontransportløyve
 • bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler

 …og hvordan gikk det?

Dieselforbudet tirsdag 17. Januar 2017 varte fra klokken 06.00-18.00. Forbudet ble opphevet fordi det ikke lenger var fare for høy eksosforurensning over et større område av byen.

Luftkvaliteten var stort sett bra hele tirsdag, med unntak av enkelte sterkt trafikkerte områder hvor det var moderat forurensning i morgenrushet. Været denne dagen ble annerledes enn det været som var varslet. Årsaken til den forbedrede luftkvaliteten er mest sannsynlig en kombinasjon av værforholdene og reduksjon av utslipp fra dieselbiler.

Bymiljøetatens egne trafikktellinger på det kommunale veinettet viser en nedgang på mellom 10-20 % av den totale trafikken (alle typer kjøretøy). Fjellinjen har informert om en reduksjon i lette dieselbiler på cirka 30 %. Det betyr at det er privatbilene som tok støyten – det var altså privatfolk som måtte rette seg etter forbudet.

I ettertid er det pekt på at et dieselforbud er både urettferdig og stigmatiserende, og at en ordning med ulike og like nummerdager vil være langt mer rettferdig. For vår bransje er det bare å peke på at vi regner med at de samme unntakene kommer til gjelde ved en nummerstyrt begrensning av kjøringen på spesielt forurensede dager.

Den forespeilede rushtidsavgiften fra 1. mars er utsatt på ubestemt tid. Avgiften krever et Stortingsvedtak og den aktuelle Odelstingsproposisjonen er ikke ferdig behandlet. Byrådsavdelingen i Oslo kommune holder det for lite sannsynlig at avgiften vil bli gjort gjeldende i 2017.

Med andre ord gjelder det samme for de fleste: Tut og kjør – alt er som før.