Den sosiale dumpingen i transportbransjen er bevist!

Utenlandske trailersjåfører som kjører i Norge tjener helt ned mot 5000 kroner i måneden før skatt, viser ny undersøkelse.

NRK melder at Yrkestrafikkforbundet (YTF) gjennomførte en undersøkelse i samarbeid med Statens Vegvesen på Svinesund kontrollstasjon fra 1. til 3. juli. Nær 500 langtransportsjåfører svarte da på en anonym spørreundersøkelse om hvor mye de faktisk tjente på kjøring til og i Norge.

Nesten hver fjerde sjåfør oppga at de tjente 8500 kroner eller mindre i måneden før skatt, mens 29 av sjåførene svarte at de tjente under 5000 kroner i måneden. Ida Langdalen Kristiansen, kommunikasjonsansvarlig i YTF, uttalte til NRK at “Dette er verre enn vi hadde trodd. Det viser at det foregår sosial dumping i transportbransjen i Norge. Før har vi hatt mistanke om det, men nå mener vi dette er bevist. Og det skjer helt lovlig, det er ikke forbudt å betale 600 euro i måneden til sjåfører som ikke har norsk tariffavtale”.

Spørreundersøkelsen viser også at det sitter utenlandske sjåfører i norskregistrerte biler. Av 42 norske biler satt det en utenlandsk sjåfør i 17, tilsvarende 40% av bilene. Seks av disse var svenske og fem var polske, mens det var to fra Tyskland og to fra Litauen.
Yrkestrafikkforbundet konkluderer med at dette tyder på at norske transportører benytter utenlandsk arbeidskraft til å bemanne bilene.

For oss som driver med profesjonell transport i Norge, er det også verdt å merke seg at to av tre utenlandske sjåfører bekreftet at de hadde kjørt kabotasje i Norge de siste tolv måneder, og at 119 av sjåførene sa at de hadde kjørt oppdrag til Norge mer enn 45 ganger det siste året.

Tar vi kombinasjonen dumpe-lønninger og kabotasjekjøring, ser vi jo klart at konkurransen blir vridd. Hvordan tror noen at norske transportbedrifter med et norsk kostnadsnivå skal kunne slåss mot dette? Det største problemet er vel likevel de 40% utenlandske sjåfører som sitter i norske biler. Det betyr nemlig at ikke en gang norsk transportbransje er på sin egen side! Først når norske transportkjøpere tvinges til å benytte selskap som ikke underbetaler sjåførene sine, kan vi begynne å snakke om konkurranse under like forhold.

Nå er det ugjenkallelig bevist at sosial dumping finnes i norsk transportbransje. At brudd på kabotasjereglene skjer hele tiden, er også et faktum. Hvem er de rette som kan eller vil gjøre noe med dette? Vi hevder at det må få økonomiske og rettslige følger for kjøpere, enten de er direktekjøpere eller speditører som handler transporttjenester for andre, når de byter reglene. For dessverre skjer det grove brudd på krystallklare lover og regler. Hver dag. Hele året.