Bli medlem i TS-forum Norge

Transportsentraler og transportselskaper registrert i Norge kan bli medlem i TS-forum Norge.

For å kunne godkjennes som medlem skal selskapet drives etter de prinsipper som ligger til grunn for normal forretningsdrift, dvs innenfor norske lover og forskrifter. Nye medlemmer skal godkjennes av styret i TS-forum Norge.

Hva koster det å være medlem ?

Medlemmene betaler en årskontingent basert på bedriftens størrelse, maksimalt oppad til kr 6.000,- pr år. Medlemmene dekker selv sine kostnader ved deltakelse på seminarer, reiser og kurs. TS-forum Norge søker derimot å subsidiere slik deltakelse ved å utjevne kostnadene for medlemsbedrifter som må reise langt, på ulike arrangement.

Hva ønsker vi å oppnå ?

Hovedmålsettingen med TS-forum Norge er å bygge relasjoner medlemsbedriftene imellom. På denne måten håper vi medlemsbedriftene etter hvert også kan utveksle oppdrag, utnytte hverandres fortrinn, og høste erfaringer til felles beste. Videre ønsker vi å øke den faglige kompetansen i næringen, slik at medlemsbedriftene skal stå enda bedre rustet i den økende konkurransen.

TS-forum Norge ønsker at medlemsbedriftene gjennom internt samarbeid, skal oppnå økt utnyttelsesgrad for sitt materiell, og derigjennom kunne senke sine egne kostnader og øke sin konkurransekraft. Det skal kunne skapes effektive transportløsninger som gir høy utnyttelse av medlemsbedriftenes kapasitet. På den måten skal medlemsbedriftene øke sin konkurransekraft, til beste for bileiere og kunder.

KLIKK HER FOR INNMELDINGSSKJEMA