Biodiesel og andre ”grønne” verdier – hva er de egentlig verdt?

I dag er det en gedigen saus i alt som gjelder utslipp, biodiesel og Euro-versjoner. Hva er det egentlig som er riktig?

Grønt er ikke lenger like grønt hele tiden

27. februar sprakk nyheten om at transportkjemper som Bring, Posten og Nettbuss ikke lenger komme til å bruke biodiesel i tankene. Grunnen er enkelt nok at biodiesel har blitt så dyrt at det ikke lenger regningssvarende for disse aktørene å kjøre på grønt, som det heter i bilspråket.

Prisen på biodiesel (HVO) har raskt økt til dagens nivå på to – tre kroner over vanlig dieselpris per liter. Grunnen er blant annet at palmeoljeavfallet (se nedenfor) ikke var underlagt krav om sporing før 1. januar i år. Når avfallsproduktet ikke lenger ble definert som ”avfall” (sic!), må opprinnelsen kunne spores for at det skal kunne kalles ”klimanøytralt”. Dessuten må de som anskaffer råstoffet dokumentere at bruk av palmeoljereststoffet ikke bidrar til at større områder brukes til dyrking av palmeolje.

Drivstoffselskapene sier at slik sporing er vanskelig å dokumentere – og så selger de heller drivstoffet til land der slik sporing ikke er krevet. Det betyr at det blir mindre drivstoff igjen til lille Norge – og med mindre utbud, stiger prisen.

Samtidig får kravet om økt innblanding av biodrivstoff til sju prosent i 2017 (og 20 prosent i 2020), inkluderte en definert blanding av avansert biodrivstoff (som HVO) til at biodrivstoff opp til omsetningskravene rammes av veibruksavgift.

Mer om palmeoljeavfallet

Dagen etter nyheten om Bring, Posten og Nettbuss, blir det så gjort kjent at biodiesel lagd på rester etter utvinningen av miljøverstingen palmeolje er godkjent av Miljødirektoratet for bruk i miljøvennlig diesel.

I følge NTB innebærer godkjenningen at drivstoff basert på avfallsproduktet palm effluent sludge (PES) kan brukes til å innfri omsetningskravet for bruk av biodiesel. Fra 1. januar i år skal minst 7 prosent av alt drivstoff i veigående transportsektor være biodiesel.

I EUs fornybardirektiv gis biodrivstoff basert på avfall og produksjonsrester dobbelt verdi. 1 liter slik biodiesel teller som 2 liter når utslippsreduksjoner i transportsektoren skal regnes ut.

CO2-utslippene øker – men ikke hos Asko…

Hos NorgesGruppens transportledd var man nemlig tidlig ute med å sikre seg vidunder-biodrivstoffet HVO hos den finske leverandøren Neste. I følge Aftenposten måtte Asko sikre seg nok HVO, hvis ikke ville også de ha økt utslippene:

– Problemet er at det er alt for lite av den og at den er dyr. Produksjonen må opp, sier ansvarlig for lastebilflåten hos Asko, Svein Sollie.

– Men vi har sikret oss bærekraftig HVO for 2017, til en pris vi kan leve med. Vi kjøper ca. 14 mill. liter drivstoff i året. Vi skulle gjerne ha sett at flere produsenter/leverandører kunne levere både bærekraftig og vinterdyktig biodiesel til det norske markedet, sier Sollie til Aftenposten.

Til slutt litt om Euro-versjoner og utslipp

Det har vært skrevet og sagt mye om dieselbiler, utslipp og Euro 5 og 6. Ikke minst har MDG-partiet sine nye utspill om flere bomringer og nye avgifter på bensin- og dieselbiler i hovedstaden satt sinnene i kok hos mange. Men hvor mye slipper egentlig en personbil ut i forhold til en ny lastebil?

Det såkalte dieselforbudet som skal utelukke dieselbiler fra Oslo på kalde dager med høy luftforurensing, hadde visse unntak. Det viktigste for oss i transportbransjen er nok det som gjelder biler som tilfredsstiller kravene til Euro 6. Renseteknologien på Euro 6-lastebiler er så god at de ikke bare fjerner alt NOx-utslipp fra egen eksos, de bidrar også til å øke luftkvaliteten på dager med ekstra høy forurensing!

Det finnes i dag ingen personbiler som tilfredsstiller Euro 6-kravene like bra som lastebilene. En personbil med Euro 6-teknologi forurenser tre ganger mer NOx enn en Euro 6-lastebil. Og kjører en lastebil på biodiesel, har den inntil 85% lavere utslipp av CO2. Det betyr at en lastebil som benytter fossilt diesel, slipper ut 16 ganger så mye CO2 som en personbil. Ved å tanke HVO 100 (Circle K sitt HVO-drivstoff) i stedet, senkes utslippet med 14 personbiler – og du står igjen med to personbiler mot én lastebil.