97% av utenlandske tunge kjøretøy betaler for bompasseringer

Påbudet om obligatoriske bompengebrikker for tunge kjøretøy ble innført 1. januar 2015 – og det fungerer!

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er fornøyd på regjeringens eget nettsted, regjeringen.no. Eller som han sier det selv: – Regjeringens offensive politikk mot utenlandske transportører som ikke betaler bompenger, har gitt svært gode resultater. Etter at vi innførte obligatorisk bompengebrikker for tunge kjøretøy, betaler nå 97 prosent av de utenlandske transportørene fakturaene sine.

Tidligere unnlot to tredeler av utenlandske vogntog å betale

Vi har tidligere vært inne på konkurransevridningen dette medførte. Når to tredeler av bilene vi konkurrerte om oppdrag med, ikke betalte bompenger, sier det seg selv at de fikk en økonomisk fordel vi andre ikke kunne slåss med. Da regjeringen innførte obligatoriske bompengebrikker, ble også utlendingene nødt til å bla opp for passeringene sine – og de økonomiske forholdene ble noe utjevnet.

Nær 200.000 utenlandske biler

Per 1. april 2016 er det 179 552 utenlandskregistrerte tunge kjøretøy over 3,5 tonn som har AutoPASS-hovedavtale. Nå har de aller fleste som omfattes av obligatorisk brikke for tunge kjøretøy brikke, og ved kontroller er det under 1 prosent som mangler brikke, og blir ilagt gebyr for dette.

– Vi fortsetter arbeidet for å bidra til seriøse og lovlydige forhold i veitransportbransjen, også for oppdrag utført av utenlandske transportører. Dette handler både om konkurransevilkår, trafikksikkerhet og sosiale forhold for sjåførene, sier Solvik-Olsen.

Flere tiltak – og summen bør bli bedre forhold for alle

I tillegg til å innføre krav om bombrikke på vogntog for å sikre at alle aktørene i transportmarkedet må betale bompengeregningene sine, har vi firedoblet antallet kontroller av tunge kjøretøy, og kravene til vinterdekk er skjerpet, slik at det nå kreves vinterdekk på alle aksler på tunge kjøretøy og deres tilhengere.

– Videre har vi styrket tilbakeholdsretten av kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav, for å sikre at det betaler sine avgifter og bøter, og styrket retten til bruk av hjullås. Det er etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, og gjennom kampanjen” trygg trailer” får transportbedriftene informasjon om krav til vinterutrustning slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av “sine” lastebiler. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

– I tillegg har vi tatt initiativ overfor EU om felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører. Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen.