Fra en kontroll på riksveg 93 i Finnmark. Bilde: Statens vegvesen.

12 nye kontrollørstillinger på Østlandet

Statens vegvesen Region øst skal ansette 12 nye kontrollører som følge av økte bevillinger over Statsbudsjettet, sier Statens vegvesen Region øst i en presemelding.

– Dette gjør blant annet at vi kan øke kontrollaktiviteten på kontrollstasjonen vår på Svinesund. Når de nye kontrollørene er på plass, vil vi ha mannskaper der hver kveld og hver helg i tillegg til dagtid. Vi vil også ha delvis dekning på nettene, sier Geir Mjøsund, som er leder for Utekontrollseksjonen i Statens Vegvesen, Region øst.

Grensekontroll og kabotasje

Økt grensekontroll er hovedprioritet, men oppbemanningen vil også føre til mer effektiv drift og økt kabotasjekontroll på kontrollstasjonene lenger inn i landet.

– I tillegg til Svinesund vil det bli flere kontrollører på Kongsvinger, Taraldrud, Varpet og Husum. Den endelige fordelingen er ikke helt avklart, men det som er sikkert er at kontrollinnsatsen i alle fem fylker i regionen vil bli større av denne oppbemanningen, sier Mjøsund.

Region øst består av Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. De nye stillingene vil bli lyst ut om kort tid.

Når kommer reaksjonene på lovbruddene kontrollene avdekker?

Nettstedet mtlogistikk.no har fulgt opp anmeldelser for ulovlig kabotasjekjøring i Romerike politidistrikt. De konkluderer med at 95% av alle anmeldelser ikke fører til noen form for reaksjon – av 39 anmeldelser har bare to ført til bøter som er vedtatt. Begge disse var til norske Bring Transport.

I følge ansatte ved Jessheim trafikkstasjon er det stor oppgitthet over at kontroller som avdekker ulovligheter, ikke følges opp til fellende dom i rettsvesenet. Inspektørene vil likevel ikke slutte med kontrollene, men håper på at politiet vil ta tak i sakene de avdekker.

Vi i TS Forum Norge slutter oss til dette håpet. Tilliten til rettsvesenets prioritering av ulovligheter som går direkte ut over norske transportbedrifter er allerede tynnslitt nok.
I tllegg til ulovlig kabotasje opplever vi at dieseltyverier, brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser, fusk med fartsskrivere og så videre, heller ikke blir pådømt. Hva hjelper det om Statens vegvesen ruster opp, når det ikke får noen konsekvenser for lovbryterne på grunn av ressursmangel hos politiet?