Medlemsbedriftene kan søke TS-forum Norge om støtte for kompetansehevning i sin medlemsbedrift. Totalt er det satt av 100.000 kroner som kan fordeles på ulike kompetansehevende tiltak i 2019.

Send en beskrivelse på hva dere ønsker å gjennomføre på e-post til ek@lastebil.no

Det er et viktig prinsipp at det gis kursstøtte først og fremst til kurs hos TS-forums samarbeidspartnere eller hvor TS-forum organiserer og arrangerer kurs selv eller med bruk av underleverandør (kurs i regi av TS-forum). Kurs i regi av TS-forum avholdes gjerne etter forutgående etterspørsel om kurs fra medlemsbedriftene. Det gis ikke kursstøtte for kurs som avholdes i TS-forum regi og hvor kursprisen allerede er rabattert/bidrag gitt fra TS-forum. Dette opplyses det om for gjeldende kurs.

Støtte kan tildeles for følgende kurs (kan endres fra år til år, avhengig av endrede behov/strategier):

  • Trafikklederkurs – kurs i bruk av bedriftens Transport Management System
  • Ved nytt TMS system i bedriften. Kursstøtte forutsetter at bedriften og deres ansatte har deltatt på leverandørens opplæring og introduksjonskurs.
  • Trafikksikkerhetskurs gjennom NLFs kurs If Aktiv Sikkerhet (gratis for NLF medlemmer)
  • Lederutviklingskurs
  • Styrekurs
  • Andre kurs som medlemsbedriftene i fastsatt skjema sendt ut fra TS-forum, har meldt behov for

Beløpet som tildeles vil ikke overstige 50% av kursets netto anskaffelseskostnad. Beløpet som tildeles er oppad begrenset til kr. 10.000,- samlet for kursdeltakerne.

Øvrige kriterier for tildeling er

  • Godkjenning gis av styret i TS-forum Norge
  • Kostnadene må kunne dokumenteres i form av faktura
  • Refusjon gjennomføres etter mottak av fakturakopi