Vi jobber med å ferdigstille nettløsningen, nettstedet vill være litt ustabilt til tider.