Telenor

Telenor og TS-Forum har en meget god samarbeidsavtale på telefoni og data. Avtalen gjelder for alle medlemmene i TS-Forum.

Avtalens innhold gir medlemmene av TS-Forum gode betingelser på følgende tjenester:

  • Mobiltelefoni
  • Fasttelefoni
  • Internett
  • Innkjøp av mobiltelefoner/utstyr

Senk dine totale kommunikasjonskostnader

Telenor kan levere komplette løsninger basert på både fast- og mobiltelefoni. Slike telefoniløsninger vil øke effektiviteten og senke transportsentralenes totalkostnader.


Flåtestyring og posisjonerng

Telenor har også et nært samarbeid med leverandører av flåtestyring og posisjoneringssystemer til transportbransjen. Telenor sørger for at din bedrift får en sikker og trygg hverdag på overføring av data.

Ønsker du å vite mer om våre løsninger og tjenester, kan du kontakte følgende personer i Telenor.

Kaare Høiland: mobil +47 907 50 500, epost: kaare-andreas.hoiland@telenor.com

Trond Harterman: mobil +47 900 65 757, epost: trond.harterman@telenor.com

Les mer om avtalen på TS-Forums egne sider hos Telenor