Stor streikefare for godstransporten

Det kan gå mot streik i spedisjonsbransjen etter at forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO LT om ny spedisjonsoverenskomst og ny overenskomst i Schenker brøt sammen torsdag. Partene ble ikke enige om omfanget på overenskomstene. Oppgjøret går nå til mekling.

Et hovedspørsmål i forhandlingene har vært arbeidsfordelingen mellom terminalarbeidere og sjåfører i spedisjonsbransjen. Arbeidsgiverne mener sjåførene skal kunne utføre arbeid som ellers ville blitt utført av ansatte på terminalene.

– Vi mener at det må lages mye klarere grenser enn det er i dag, sier forbundssekretær Sissel Karlsen i NTF.

– Sjåførene utfører i dag arbeid inne på mange av terminalene som vi helt klart mener våre terminalarbeidere skal gjøre. Vi har mange konflikter i bransjen som går nettopp på dette, sier Karlsen, som har ledet NTFs forhandlingsdelegasjon.

– Vi kunne ikke akseptere arbeidsgivernes krav når det gjelder omfang, så vi hadde ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Sissel Karlsen. Hun føyer til at man aldri kom så langt at det ble reelle forhandlinger om økonomi.

Oppgjøret går nå til mekling, men meklingstidspunkt er ennå ikke fastsatt. En eventuell streik kan tidligst starte 9. mai.