Nå må det bli lov å holde igjen lovbrytere på veien!

Det må bli juridisk hjemlet at kjøretøy kan holdes tilbake inntil boten er betalt eller stilt økonomisk garanti for.

NLF ønsker at konkurranse skjer på like vilkår, og at norske og utenlandske førere behandles likt. Det gjelder også ved overtredelser av trafikkbestemmelsene – da må både straffeutmåling, tap av førerrett, og ileggelse av gebyrer være uavhengig av nasjonalitet.

Utlendinger skylder millioner

TV2 hadde denne uka en sak som viser at utenlandske lovbrytere skylder over NOK 200 millioner i bøter i Norge. Statens Innkrevingssentral sier betalingen er frivillig. Statens Innkrevingssentral bekrefter at hele ¼-del av den summen kun er forenklede forelegg/bøter for brudd på trafikkbestemmelsene. Useriøse utenlandske transportaktører kan bryte loven og slippe å betale for seg. Dermed oppnår de et konkurransefortrinn. Straffeforfølgelsen og bøteleggingen fratas den ønskede preventive effekten, og sjåførene behandles ulikt.

Aksepterer ikke forskjellsbehandling

– NLF aksepterer ikke en slik forskjellsbehandling av norske og utenlandske sjåfører. Folk skal ikke behandles strengere fordi de er norske statsborgere. Med enkle juridiske grep kan dette endres og gjøres likt for alle, poengterer adm. direktør i NLF, Geir A. Mo. Der en sjåfør eller et utenlandsk foretak er ilagt bot eller gebyr, må det gis hjemme til å holde kjøretøy tilbake inntil bot er betalt, eller det er stilt sikkerhet for boten, evt. også saksomkostninger.

Polsk sjåfør hentet avskiltet vogntog

NLF krever at myndighetene straks foretar de nødvendige endringene i Vegtrafikkloven. Onsdagens hendelse med den polske sjåføren som kjørte et vogntog uten bremser, aktualiserer problemet. Han ble avskiltet, men kom tilbake senere på kvelden, tok vogntoget og kjørte sin vei. Økt bruk av hjullås kan bidra til å gjøre tilbakeholdsretten mer effektiv.

Ønsker felles sanksjonssystem

– Dette viser behovet for at arbeidet med NLFs ide om et felles-europeisk sanksjonssystem, starter umiddelbart. Mister man førerretten i Norge, skal man få tilsvarende forbud mot å kjøre lastebil i resten av Europa. Vi godtar ikke at en som mister førerkortet og får kjøreforbud i Norge grunnet fyllekjøring, får igjen førerkortet og kan fortsette trafikkfarlig kjøring i Sverige, avslutter Mo.