Nå kan du få støtte til å spare drivstoff!

Enova skal støtte bedrifter som ønsker å drive mer energieffektivt med milliarder – og din bedrift kan faktisk få opptil 1 million kroner til slikt arbeid.

Sparer du, tjener du

Enova har som mål å hjelpe norske transportbedrifter å spare energi. Det ligger i vår bransjes natur at vi er energiintensive; hele driften baserer seg jo på å drive frem biler og last. Det ligger faktisk store penger i å tenke energieffektivisering; for det første støtten fra Enova, deretter resultatet av tiltakene man setter inn. I snitt sier Enova at de opplever en reduksjon i energibruken hos de som får tilskudd, på 10%.

Redusert energiforbruk kan gi konkurransefordeler

Driver du billigere, har du større konkurransekraft. Så enkelt er det faktisk – og måten man gjør det på, er heller ikke noe hokus-pokus. Enova stiller opp med inntil 1 million kroner hvis søknaden din holder mål. Det gjorde den f.eks. for Leiv Sand Transport i Levanger. Lastebil.no forteller at ”på tampen av fjoråret fikk transportbedriften, som er en av landets største møbeltransportører, en million kroner fra Enova til å komme i gang med energiledelse. Muligheten ble de klar over nærmest ved en tilfeldighet.

– Jeg var hos Enova i annet ærend da rådgiveren deres spurte om vi hadde vurdert energiledelse. Jeg fattet interesse da jeg fikk høre at det var mulig å redusere energikostnadene med både fem og ti prosent, sier daglig leder Arild Sand i Leiv Sand Transport. Han forteller videre at bedriften bruker 2,2 millioner liter diesel i året og at 35 prosent av kostnadene er knyttet til energi.”

Hvor mange liter drivstoff bruker dere hos din bedrift? Havner dere på snittet for innsparing etter Enova-tiltakene, kan du altså trekke fra 10% av drivstoffkostnadene i årsregnskapet – og det med støtte!

Miljøregnskap tvinger seg frem – også innen transport

Om ikke her til lands, så er det mer og mer vanlig at utenlandske transportkjøpere – spesielt i Tyskland og Sveits – krever dokumentasjon for miljøtiltak i form av detaljerte miljøregnskap. Uten å kunne dokumentere slike tiltak er tilbyderne sjanseløse på å få levere tilbud. På denne siden har vi ofte tatt opp hvordan norske transportkjøpere ser ut til å ha kun ett fokus – pris. Nedover i Europa er utviklingen, spesielt innenfor miljøtiltak, en helt annen. Pris er naturligvis fortsatt viktig, men miljøaspektet er etter hvert blitt så innarbeidet at verken kjøpere eller leverandører kommer utenom, lenger.

Intern konkurranse kan være løsningen

Hos Leiv Sand Transport har de lagt opp til en vennskapelig konkurranse mellom sjåførene. Månedlig får de en detaljert oversikt over eget kjøremønster, der forbruket kommer frem; men også måleparametere som tomgangskjøring, bremsing og om man kjører med feil lufttrykk. Slik kan sjåførene lære av hverandre og justere kjørestil, motor- og bremsebruk – for å nevne noe. Det viktigste er at man via Enova-satsingen får råd til å sette opp og gjennomføre tiltak som til syvende og sist kommer den enkelte bedrift til gode.

At miljøet vår samtidig blir bedre, er jo også noe å ta med seg.