Hvilke medlemsfordeler har medlemmene?

I tillegg til at medlemmene blir del av et fellesskap som arbeider for alles felles beste, har vi fremforhandlet flere svært gunstige avtaler med sentrale leverandører til vår bransje.

Kommunikasjon, forsikring, drivstoff, kontorrekvisita, overnattinger og programvare tilpasset transportnæringen. Alle disse elementene – og flere til – er blant medlemsfordelene våre medlemmer nyter godt av. Siden et av målene med drift av TS Forum er kompetanseheving hos medlemmene, arrangerer vi både kurs, seminarer og andre samlinger hvor medlemmene enten deltar gratis eller betaler for overnatting og mat. Det er som regel mulig å søke om å få subsidiert deltagelse på slike arrangementer, dersom deltagelsen innebærer lang reisevei. Hver vår avholdes generalforsamling i Oslo, og da legges gjerne en av fellessamlingene med oppdatering på viktige og aktuelle emner, hit. Høstsamlingen flyttes rundt, og kombineres ofte med en reise, litt avhengig av hva som står på agendaen. I tillegg til de nevnte fordelene, kan medlemmene nyte godt av at TS Forums sider er landsdekkende i bruk, ved å legge ut ledige stillinger her.

Gå til Stilling ledig på forsiden og se hvordan siden fungerer.