Hva er TS Forum?

TS Forum Norge er en interesseorganisasjon for transportsentraler og andre transportbedrifter i Norge.

TS Forum har også som målsetting å bygge personlige nettverk mellom ansatte i medlemsbedriftene. Organisasjonen ble stiftet i 1988 etter initiativ fra transportsentraler i Norge og Norges Lastebileier-Forbund. TS Forum ledes av et valgt styre blant medlemmene. NLF er representert i styret.

Les vedtekter for TS Forum her

TS Forum finansierer sin virksomhet på medlemskontingenter samt diverse samarbeidsavtaler med aktuelle leverandører til transportbransjen.

Aktivitet
Medlemmene i TS Forum møtes to ganger i året ved faglige seminarer og sosialt samvær.
Seminarene avvikles dels som reiser, dels som vanlige seminarer. Normalt avholdes vårseminaret i Oslo samtidig med generalforsamlingen, mens høstseminaret flyttes litt rundt, avhengig av hva som står på agendaen.

Den primære målsettingen med disse seminarene er at ansatte og styremedlemmer i den enkelte medlemssentral skal kunne møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og bygge personlige relasjoner. Felles problemer drøftes og en søker å finne felles løsninger.

Næringspolitisk samarbeid
Spørsmål av næringspolitisk karakter er det NLF som bistår med.

Hva ønsker vi å oppnå?
Hovedmålsettingen er å bygge relasjoner transportsentralene imellom. På den ene måten håper vi medlemmene etter hvert kan utveksle oppsdrag og erfaringer til felles beste. Videre ønsker vi å øke den faglige kompetansen for at medlemmene skal stå sterke rustet i den økende konkurransen.
TS Forum ønsker at medlemmene, gjennom internt samarbeide, skal oppnå økt utnyttelsesgrad for sine kjøretøyer, og derved sende egne kostnader. Det skal skapes effektive transportløsninger som gir høy utnyttelse av medlemmenes kapasitet. På den måten skal medlemmene øke sin konkurransekraft uten at det går ut over lønnsomheten, til beste for bileiere og kunder.