Rapport om næringspolitisk arbeid

I 2016 støttet TS Forum Norge NLF sitt næringspolitiske arbeid med 200.000 kroner.

Bakgrunn for etableringen av TS Forum Norge

Bakgrunnen for at NLF var med og etablerte TS Forum Norge, var  at NLF skulle ta seg av den næringspolitiske delen mot myndigheter og media mv, mens bileierne lokalt hadde behov for en profesjonell driftsorganisering lokalt. NLF var med og etablerte TS Forum for at bileierne skulle få lokale tilknytningspunkter som tar seg av kundekontrakter, pristilbud, innkjøpsavtaler, kvalitetssystem mv, slik at lønnsomheten for bileierne styrkes.

Veien videre for TS Forum Norge og medlemmene

I denne sammenheng bør det ikke være noe problem for NLF at de fortsatt tar seg av den næringspolitiske delen (TS støtter opp om dette), mens TS-ene bruker noe mer ressurser enn hittil på å forbedre lønnsomheten og kvaliteten i vårt arbeid overfor bileierne lokalt. TS Forum bør med basis i vår lokale kunnskap prioritere å forbedre innkjøpsavtaler, IKT-løsninger, ledelse mv på prosjektbasis for å styrke vår profesjonalitet overfor bileierne.

Se rapport om det næringspolitiske arbeidet ved å klikke på denne lenken.