Dinotrans betaler slavelønn

I følge det svenske nettstedet Stoppafusket.nu, har de bevis for dette - svart på hvitt. Det latviske transportselskapet Sia Dinotrans som kjører på svenske og norske veier betaler sjåførene sine rene slavelønner. Rundt 20 kroner timen. Det viser selskapets egne tall.

Sia Dinotrans har i mange år benyttet latviske sjåfører, helt til selskapet kom på den fantastiske idéen å satse på filippinske lastebilsjåfører i stedet. Da Dinotrans satset på filippinske sjåfører, gikk hovedeieren i selskapet, svenske Staffan Resare, ut offentlig og sa at sjåførlønnene lå mellom kr 11.474 og 16.255 måneden.

Da Stoppafusket konfronterte ham med tall fra selskapets årsmelding, bekrefter han den dårlige lønnen, indirekte. Men dette kommer vi tilbake til. Først noen fakta.

Årsmeldinger

Det finnes flere Dinotrans-selskap rundt i Europa, i tillegg til nært tilknyttede selskap. Stoppafusket har gjennomgått alle årsmeldinger i Dinotransgruppen for årene 2011 og 2012 (samtlige Dinotransselskap og nærstående selskap). De fleste av selskapene i Dinotransgruppen finnes i Latvia. Det latviske Sia Dinotrans er det største selskapet i gruppen med sine 220 ansatte og 155 egne lastebiler. De andre selskapene har betydelig færre ansatte og færre lastebiler. I svenske Dinotrans, for eksempel, finnes det bare én ansatt. Tyske Dinotrans er også et lite selskap. Latviske Dinotrans er også det selskapet som omsatte mest penger. I 2011 tok selskapet inn 76 millioner på transportoppdrag (ytterligere 2,6 millioner på salg av lastebiler). I 2012 økte Sia Dinotrans’ omsetning kraftig. Nå ligger tallet på knapt 120 millioner (og ytterligere drøyt 43 millioner på salg av lastebiler).

Filippinere

Den kraftige økningen tilskriver selskapet selv satsingen på filippinske sjåfører. Det kan man lese i selskapets beretning:

”I 2012 lanserte selskapet å forbedre mengelen på arbeidskraft ved å tiltrekke seg migrerende arbeidstakere – lastebilsjåfører fra Filippinene. Prosjektets resultat ble at selskapet lyktes med å øke nettoomsetningen.”

Og landene som latviske Dinotrans økte sin omsetning aller mest i, er i Sverige og Norge. Hele 45% av totalomsetningen kommer nå fra Sverige, og 21% fra Norge. I Latvia, hvor selskapet er registrert, tar selskapet kun inn 1,8%.

Advarer

Sia Dinotrans kjører i flere europeiske land. I tillegg til Sverige og Norge kjører selskapet mye i Danmark og Tyskland. Omsetningen fra Tyskland ligger på 22%. Et land der man nå åpent advarer om at de urutinerte filippinske sjåførene gjør tyske veier usikre.

Personalkostnad

Årsmeldingen viser at reparasjoner koster mer for Dinotrans enn sjåførene gjør. Og sjåførkostnadene er 16% av hva Dinotrans betaler for drivstoff. En bra måte å måle personalkostnad på, er å sammenligne den med selve omsetningen. For å gjøre en svært generøs beregning, tar vi vekk omsetningen selskapet har hatt på latsebilsalg og regner alt personale inn, både lastebilsjåfører og administrasjon. Da havner personalkostanden på 9,5% av omsetningen. Et meget lavt tall.

Eieren

Staffan Resare skriver i en e-post til Stoppafusket at personalkostnaden er nesten 20% av omsetningen. I personalkostnaden legger han da til og med inn diettgodtgjørelse. Men diett har aldri vært lønn. Godtgjørelsen er til for å dekke kostnadene sjåførene har når de jobber utenlands. Da skriver Staffan Resare tilbake: ”Om du tror at arbeidere ikke oppfatter diett som inntekt, bør du studere hvordan dine partivenner betrakter deres diettgodtgjørelse fra Brüssel. Til din informasjon: Det er slik det fungerer i ethvert østeuropeisk selskap, også.”

Den latviske staten har fastsatt hvor mye skattefri diettgotgjørelse som gjelder i de forkjellige landene i Europa. I Norge gjelder 36 lats (kr 450.-) per dag. 30 dager i Norge gir da en godtgjørelse på kr 13 497,30.

Timelønn

Sia Dinotrans’ årsmelding viser at den totale lønnskostnaden for samtlige ansatte havner på beskjedne 9 millioner. La oss leke oss litt med tallene og se hva vi havner på i timelønn for de ansatte i Dinotrans. Selskapet hadde 211 ansatte i snitt i 2012. Tallet dekker både sjåfører og administrativt personale. Selv om det strømmer inn alarmerende rapporter om utenlandske sjåfører som jobber både natt og dag og overnatter i lastebilene sine, begynner vi med å anta at Dinotransansatte kun jobber heltid (173 timer i måneden). Da blir lønnen deres 20,73 i timen. Jobber de halvtid (86,5 timer i måneden), havner lønnen på 41,47 i timen. Og jobber de kun 25% (43,25 timer i måneden) blir timelønnen 82,93.

En liten sammenligning: En svensk sjåfør har en begynnerlønn på SEK 134,67 i timen (med feriepenger og premiekompensasjon blir det SEK 154,44 kroner i timen).

Transportarbetarförbundet

Markus Pettersson er forbundssekretær i det svenske Transportarbetarförbundet, og han kommenterer Dinotrans’ ekstremt lave lønninger slik:

– Det er overraskende om tallene stemmer. Samtidig er det ikke overraskende om man skal overleve på et marked der prisene er veldig presset. Da Dinotrans hentet filippinere for å kjøre i Sverige, forstod vi at hensikten var å tjene penger på det, sier han.

Markus Pettersson mener også at Dinotrans’ store omsetning i Sverige antyder at mesteparten av transportene er ulovlige.

– Men dessverre har vi ikke noen eksisterende kontroll av de omfattende ulovlige transportene vi har i Sverige, noe som medfører at flere seriøse transportforetak som følger lover og avtaler har gått konkurs.

Staffan Resare

I følge skattelovgivningen kan et utenlandsk selskap få såkalt fast driftssted hvis for eksempel eieren bor i Sverige. Med fast driftssted mener man at selskapet blir ”forsvensket”. Selskapet skal ha regnskapene her, betale skatt og sosiale utgifter her. Det latviske Sia Dinotrans er 80% eid av Staffan Resare. Men han står ikke oppført som bosatt i Sverige. Han utvandret til Latvia i 2007. Adressen han oppgir i Latvia viser et hus som har sett sine beste dager. (Klikk her for å se bilde av huset.) Stoppafusket spurte ham om  han virkelig bodde på den adressen i Riga han har oppgitt til myndighetene i Latvia og Sverige.

Han svarte slik: ”Du har kanskje hørt at det er et dårlig nabolag, men huset mitt er nytt.”

Latviske årsmeldinger er hentet fra den latviske databasen Lursoft.

Originaltekst: Anne-Lena Norberg
Research: Anne-Lena Norberg og Susanne Atterday
Oversatt til norsk av Ole Askeland / www.tekstogslikt.no

FAKTA OM DINOTRANSGRUPPEN

Latviske selskap i Dinotransgruppen

Samtlige latviske selskap (unntatt ett) er ikke registrert i Sverige. Har ikke F-skatt. Har ikke momsregistrert seg og er ikke registrert som arbeidsgivere.

Sia Dinotrans er det absolutt største selskapet blant disse selskapene. I slutten av 2012 var det 220 ansatte i selskapet. Selv om Dinotrans’ personalkostnad kun er på 9,5% av omsetningen, er det toppnoteringen blant Dinogruppens selskap i Latvia.

Entrans L er et transportselskap som krymper fra år til år. Fra 2010 har antallet ansatte minket fra 51 til 1. Men ser man på tidligere år, er de totale personalkostnaden på 3,9% av omsetningen. Selskapet hadde da også daglønnsarbeidere.

GCT Service. Slått konkurs i 2012. Året før var det et lite transportselskap med åtte ansatte som hadde sin store omsetning utenom Latvia. Selskapet omsatte for 5,4 millioner i 2011. Totale personalkostnader utgjorde 5,8% av omsetningen. GCT leide også inn sjåfører.

Entrans har ennå ikke levert inn årsmelding for 2012. Opplysningene som følger er fra årsmeldingen for 2011. Entrans er et transportselskap kjører mesteparten av sin last i land utenfor EU. Total personalkostnad er kun på 5,3% av omsetningen. Den skattefrie diettgodtgjørelsen som utbetales til sjåførene er nærmere åtte ganger større enn lønnen. Entrans har økt personalet fra 13 personer i 2010 til  21 i løpet av 2011.

GK Trans byttet i løpet av året navn til Sia Baltic truck & trailer rent. Selskapet er et krympende selskap som i 2010 hadde 14 ansatte, i 2012 var det 1 ansatt igjen. Omsetningen lå på 618.000 kroner.

AA Trans ble avsluttet 2. mai 2013.

Transfin er et inkasso- og kredittopplysingsselskap med en omsetning på drøyt 1,3 millioner kroner. Én person ansatt.

Dinotrans Holding: Investeringsselskap. Foretaket hadde kun en omsetning på knapt 267.000 kroner. Kostnadene var desto høyere og tapet kom i 2012 opp i 1,4 millioner kroner.

Selskap i andre land

Samtlige selskap (unntatt svenske Dinotrans) er ikke registrert i Sverige. Har ikke F-skatt. Er ikke momsregistrert og er ikke registrert som arbeidsgivere.

Dinotrans i Litauen: Avsluttet.

Dinotrans i Estland: Usikkert om det er aktivitet i selskapet. Selskapet er ikke avsluttet, men har ikke levert årsmelding siden 2010.

Dinocarrier i Estland: Et selskap som i hovedsak arbeider med transport. Selskapets omsetning ligger i 2012 på 23,7 millioner kroner. 74% av omsetningen kommer fra Sverige, og 26% fra Finland. Virksomheten i Estland er ubetydelig. Selskapet har 28 heltidsansatte som får en timelønn på 60,38 kroner. Total personalkostnad er 16% av omsetningen.

Dinotrans Sweden: Har kun én person ansatt. Omsetningen i 2012 lå på 53,2 millioner kroner. Selskapet er registrert for å drive med import og eksport av biler, lastebiler m.m., samt for internasjonale transporter.

Dinotrans Polen: Selskapet har ennå ikke levert årsmelding for 2012. Følgende er tall fra årsmeldingen 2011: Selskapet hadde en liten omsetning på 14 millioner kroner. Antallet ansatte oppgis til 1 – 5 og lønnen som utbetales i løpet av året oppgis til rundt 892.400 kroner.

Dinotrans Tyskland: Dinotrans Trucking GMBH er et lite selskap og behøver derfor ikke innlevere full årsmelding, etter tyske regler. Man kan derfor ikke se hvor mange ansatte selskapet har eller hvilken lønn de ansatte har fått. Men omsetningen er ikke høy, kun 2 millioner kroner. Og resultatet dette året var beskjedne 312.000 kroner.

Fakta om latviske Sia Dinotrans

Omsetningen i prosent, fordelt på land

Sverige 45%
Tyskland 22,3%
Norge 21,4%
Danmark 8,5%
Latvia 1,8%
Nederland 0,6%
Russland 0,1%
Estland 0,1%
Litauen 0,1%
Kypros 0,04%
Polen 0,06%

Fotnote: Omregningen fra latviske lats og euro til svenske kroner (SEK) er gjort ved hjelp av Forex valutaomregner.