100.000,- i opplæringsstøtte!

I 2017 har TS Forum satt av 100.000 kroner til opplæringsstøtte for medlemsbedriftene. Søker du ikke, får du heller ikke noe...

Nå kan medlemmene søke styret i TS-forum Norge om støtte for kompetansehevning i sin medlemsbedrift. Totalt er det satt av 100.000 kroner som kan fordeles på ulike kompetansehevende tiltak hos medlemmene.

Send en beskrivelse på hva dere ønsker å gjennomføre på mail:  svein.erik.alte@tsl.no

Kriterier for tildeling er:

• Beskrivelse av planlagt opplæring

– Godkjenning gis av styret i TS-forum Norge

– TS-forum Norge gir en ramme for stønad

• Kostnadene må kunne dokumenteres i form av faktura

– Refusjon gjennomføres etter mottak av fakturakopi

TS-forum Norge kan i samarbeid med kursholder legge ut en beskrivelse over hva bedriften har gjennomført av opplæring på sin hjemmeside.